Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

LæserbreveUdsigten er blodrød

16. februar 2019

Noget af en skattebombe under Mette Frederiksen ambitioner om at blive næste statsminister, som de forenede enhedslister forleden fyrede af ikke bare mod Mette Frederiksen, men mod de i forvejen brandbeskattede danskere. Danskerne, som allerede er blandt de mest beskattede på denne klode.  

Der bebudes ekstra skat på brændstof til køretøjer, som imidlertid skal gå til flere skinner.

I forvejen betaler bilisterne…

LÆS MERE

ÅBNE VEJE I VORUP

10. februar 2019

Tit og ofte ser man tilfælde, hvor beboerne rundt omkring i kommunen ønsker netop deres vej gjort til blind vej, dels for at nedsætte trafikgener fra gennemkørende trafik, dels for at sikre legende børn på vejen.

Tilsyneladende en god tanke, men ofte en meget lokal egoistisk én af slagsen, idet man jo derved tvinger de, der har et ærinde, til at køre en ofte længere omvej.

Biler, der er længere tid i vejsystemet, betyder flere biler og dermed tættere…

LÆS MERE

Nedslidt - Så folkepension?

5. februar 2019

Ingen tvivl om at hvis man er nedslidt og har permanent ondt, så skal man ikke gå på arbejde. I stedet skal man naturligvis løftes ud af arbejdsmarkedet, -derom ingen tvivl.

Men hvem vil stille sig tilfreds med folkepension, når der allerede er ordninger for senior førtidspension, flexjob og mange andre muligheder på vej væk fra arbejdslivet? Ordninger som kompenserer syge og nedslidte på et langt højere lønniveau end folkepensionen.

Mette…

LÆS MERE

Nu igen

19. december 2018

Sidst Mette Frederiksen sat i S-regering som beskæftigelses minister, fjernede hun det gamle kontanthjælpsloft og antallet af borgere på offentlig forsørgelse steg med godt 21.000 mennesker.

Siden Venstre regeringen overtog nøglerne i statsministeriet, er nu over 31.000 på passiv kontanthjælp atter kommet i arbejde og er nu en del af det meningsfyldte fællesskab, der går på arbejde hver dag. Det er godt for den enkelte, der får en bedre økonomi, men det…

LÆS MERE

EU er lige her for næsen af os!

4. december 2018

Ofte betragtes EU som noget fjernt og dermed for os lidt uvedkommende, måske ligegyldigt, - men i virkeligheden er EU lige her iblandt os.

Det bør vi i højere grad tage til os. Vi bør aktivt bruge EU til netop at fremme danske eller i hvert fald nordiske synspunkter.

EU er på én og samme tid en kompleks, -men også en såre enkel størrelse.

Kompleks, fordi EU blander sig i alle mulige detail spørgsmål, som ofte griber ind i hinanden, hvorfor resultatet…

LÆS MERE

Politiet kommer!

24. november 2018

Da Mette Frederiksen (S) sidst sad i regering, blev over halvdelen af landets landbetjentstillinger nedlagt og med det forsvandt synligheden lokalt.

I dag ser man næsten kun politiet ved fodboldkampe, ved overvågning af trusseludsatte kendte personer, ved jødiske institutioner eller som transportører af varetægtsfanger mellem domhusene.

Derfor er det nu glædeligt, at regeringen øger synligheden i gadebilledet…

LÆS MERE

Der bliver flere ældre

22. november 2018

Forvaltningen i Randers Kommune har som led i en tvivlsom og meget underlig spare øvelse foreslået plejehjemmene i både Havndal og Dronningborg lukket.

Plejehjemmene er begge steder fuldt ud beboet med tilfredse brugere, og der er tilmed ventelister, hvilket i sig selv burde være garanti for deres fortsatte eksistens.

Det må da være ret tosset at lukke en institution. som der er brug for?

Samtidigt…

LÆS MERE

Nej tak til middelalderen!

13. november 2018

I den forgangne uge har vi oplevet, hvorledes Saudi Arabien havde sendt en 15 mand stor dødspatrulje til deres ambassade i Tyrkiet med det formål at slå én af deres egne kritiske journalister ihjel. En fælde var blevet lagt og journalisten blev da også hugget til plukfisk. Som bevis blev de afhuggede fingre taget med tilbage til Saudi Arabiens kronprins som bevis.

En fuldstændig vanvittig udåd og så tilmed foretaget i et andet land.

Selv i Danmark…

LÆS MERE

Skurken

10. oktober 2018

Når man opholder sig arbejdsramt i udlandet en sen aften på en hotelrestaurant udenfor fædrelandet og læser dagens danske aviser, kan man komme til at tænke over, hvem er egentlig vores lands værste fjender?

Er det virkeligt Putin tronende øverst på verdens største land Rusland, som er den største skurk? Mange mener det.

Eller er det også danske politikere, der som massive stemmeslugere tager til EU for ”at…

LÆS MERE

Mette Frederiksen valgte at lukke SKAT i Randers

6. oktober 2018

Da Mette Frederiksen sidst sad i regering 2011 til 2015 valgte hun i 2014 at lukke SKAT i Randers, (kilde: Randers I dag 22/5 2014: S har ikke kæmpet for Randers arbejdspladser).

I tiden forud havde der i brede kredse på tværs af partierne været en konsensus om, at skats inddrivelses program var eneste saliggørende virkemiddel til opkrævning af skat.

Men efterhånden var der dog flere ting, der tydede på at Edb-programmerne ikke kunne stå alene, eftersom…

LÆS MERE

SIDEN SIDST

18. september 2018

SIDST METTE FREDERIKSEN SAD I REGERING, SÅ VI HVORDAN HUN OG RESTEN AF VENSTRE FLØJEN TILSKYNDET AF DE RADIKALE, LEMPEDE PÅ REGLERNE FOR INDVANDRING OG DERMED GJORDE DANMARK TIL EN SAND MAGNET FOR FLYGTNINGE, DER FRA DET SYDLIGE HJØRNE KOM VANDRENDE HERTIL I STORE FLOKKE.

HELDIGVIS KOM VENSTRE REGERINGEN TIL. EFTERHÅNDEN BLEV DER RETTET SÅ MEGET OP PÅ POLITIKKEN, AT FLYGTNINGE STRØMMEN TIL DANMARK AFTOG.

I DAG ER TILSTRØMNINGEN HERTIL PÅ ET MEGET…

LÆS MERE

Rettidig omhu – ulve

22. juni 2018

Glædeligt at regeringen nu indfører regler for, hvad der skal ske, hvis det viser sig, at en enkelt ulv ikke er helt så sky et væsen som hævdet.

Ulve må gerne være i de dybe skove, langt væk fra mennesker, men hvis det viser sig at en ulv gentagne gange, mindst 3 gange faktisk, iagttages indenfor 50 m fra beboelse, og dermed gør familier og husdyr utrygge, - ja så har man lov til at regulere en såkaldt problemulv, naturligvis helt efter jagtlovens bestemmelser,…

LÆS MERE

76 stramninger

31. maj 2018

Da Mette Frederiksen sidst sad i regering, foretog hun 45 lempelser i udlændingepolitikken, alt medens

fremmede fra fjerne himmelstrøg strømmede ind over vores grænser.

Der opstod nærmest kaotiske tilstande hvor lov og orden var sat ud af kraft.

I denne Venstre ledet regering er der nu foretaget 76 stramninger og reguleringer på udlændingeområdet, hvor der nu er rettet op på tidligere fatale fejl.

Vi ser nu den laveste tilstrømning af asylansøgere…

LÆS MERE

Øget trafik på Randers bro

12. april 2018

Ifølge dagspressen kan man læse, at med det nye Bilka i Paderup, som åbner til efteråret, forventes 25% øget trafik, af den enkelte årsag, at der forventes en større tilstrømning til Bilka, end der var før med Kvickly i storcenteret

Borgerne i Paderup er med rette bekymret for at blive lukket inde i Paderup labyrinten, som allerede i lang tid har været overbelastet, grundet en besynderlig vejføring hvor man bliver tvunget ud på en længere rejse.

Dermed…

LÆS MERE

Gammeldags politik

29. marts 2018

I sagen med den russiske eksspion og hans datter, der blev forgiftet af nervegiften Novichok i England, synes det at være overvejende sandsynligt, at nervegiften stammer fra Sovjettiden.

Men derfra og så til at påstå at Putin skulle forårsage så meget postyr for at eliminere en ældre, for længst ikke mere aktiv spion, virker noget tyndt. Der er i hvert fald intet direkte bevis for det.

Mere sandsynligt er nok,…

LÆS MERE

Østforbindelse over fjorden nu!

15. marts 2018

Rigtig mange gode initiativer er i gang i vores by. Pæn tilflytning. Flere og flere virksomheder opstår eller flytter hertil. Boligforeningerne bygger nyt flere steder. Byen til vandet er delvist besluttet og vil betyde en pæn mængde lejligheder i centrum. Større bosætning og en helt ny bydel er på vej i Sporbyen i Dronningborg. Længere ude i Dronningborg sælges udstykninger godt hjulpet af velbesøgte byggeudstillinger. Regionshospitalet står atter foran en væsentlig…

LÆS MERE

Omann eller Overmark, -det bliver noget med O

20. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

Valget på tirsdag bliver eet af de vigtigste valg i Randers Kommune nogensinde.

Spørgsmålet er, skal vi fortsat fremad med Omann, eller skal vi synke tilbage i gammelt dynd med Bjarne Overmark og co.

For mig er det helt klart, at vi skal fortsætte med Claus Omann Jensen,…

LÆS MERE

Det er ikk` så ringe endda!

18. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

På randers.dk kan man læse nøgletallene over de største 6 byer i Danmark, som er København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Randers, de såkaldte 6-by nøgletal.

Her kan man læse om nettodriftsudgifter pr. bruger til det specialiserede socialområde for Handicap og Sind for 18-66…

LÆS MERE

HOSPICE

17. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

Den sidste tid kommer til os alle, uanset om vi er forberedte på det eller ej.

For nogen kommer døden pludselig, for andre kan det være en længere proces.

I takt med at vi bliver flere ældre og lever længere, stiger behovet for, at døende og pårørende kan opleve den sidste…

LÆS MERE

ORDENTLIGHED MÅ JEG BEDE OM

16. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

Efter at jeg nu har deltaget i utallige vælgermøder rundt omkring i kommunen, lyder der ofte fra vælgerne i salen en opfordring til os politikere om at tale ordentligt til hinanden og at lytte til hinanden.

Det gør vi i nu også i Venstre, idet vi ikke tror på at nedværdigende…

LÆS MERE

Ildsjæle i lokalråd

10. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

I Randers kommune bor en tredjedel af borgerne på landet og i de mindre landsbyer.

Der er ingen tvivl om at landdistrikterne ofte føler sig noget glemt i Randers kommune.

Der kan være både geografisk men også mentalt noget lang afstand til Randers by.

Af den grund…

LÆS MERE

FLERE VARME HÆNDER gik Venstre til valg på i 2013.

3. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

Flere varme hænder er der kommet, hvilket kan læses ud af forvaltningens svar 28.oktober 2017 til spørgsmål, som byrådsmedlem Bjarne Overmark har stillet.

I svaret kan man se, at i ældreplejen er der sket en stigning på 127 helårsværk eller godt 7% i antal af ordinært ansatte…

LÆS MERE

Færre lærere skyldes færre elever 1/1

2. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

Igen har jeg fordybet mig i et svar, som forvaltningen I Randers Kommune 28/10 2017 har udfærdiget på baggrund af et spørgsmål fra en af de mere spørgelystne byrådsmedlemmer i kommunen.

I svaret fra forvaltningen kan man læse, at der i Randers kommune december 2013 var 822 ansatte…

LÆS MERE

Randers venter utålmodigt

2. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

INFRASTRUKTUR 

DEBATINDLÆG i jp.dk 19.10.2017 KL. 06:30

SIMON…

LÆS MERE

Stadig bedst at bliver ældre i Randers Kommune

25. oktober 2017

I fagbladet FOA i denne måned kan man læse en artikel af journalist Marie Brynskov, der på baggrund af en opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet over kommuners driftsudgifter til blandt andet hjemmehjælp, plejehjem og genoptræning af ældre og handicappede slår fast, at 81 ud af landets 98 kommuner har skåret i kommunens bevillinger fra 2013 til 2016.

Faktisk hævder artiklen at kommunerne i gennemsnit har sparet 7% pr. ældre over 65år siden 2013.…

LÆS MERE

Flere ansatte i kommunen

23. oktober 2017

Flere ansatte i kommunen.

På foranledning af et spørgsmål fra én af de mere spørgelystne byrådsmedlemmer i Randers Kommune, har forvaltningen for nyligt udarbejdet et svar, der viser, at 6809 personer var ansat i kommunen i december 2013.

Dette tal er pr. juli 2017 steget til 6817 ansatte, hvilket kan læses ud af forvaltningens svar.

Det er nu ellers ikke det billede man får, når man hører og læser diverse opslag på bl.a. sociale medier.

Her…

LÆS MERE

27 øre

17. oktober 2017

Er ingenting, vil mange mene. Man kan ikke få meget for 27 øre. Alligevel synes de 27 øre at være forskellen på, om S ville med i budgetforliget eller ej.

Ved nærlæsning af Socialdemokraternes budgetforslag og det indgåede forlig kan man punkt for punkt se en stor lighed og enighed på langt de fleste emner, - altså bortset fra skattestigningen på 0,1 procent, hvilket ifølge Torben Hansen svarer til 27 øre om dagen.

27 øre er jo næsten ingenting, og…

LÆS MERE

Det kan gøres bedre!

9. oktober 2017

I byrådet er der 100% enighed hele vejen rundt om, at man i kommunens budgetter gerne vil have lidt flere midler at rutte med på de forskellige indsatsområder.

Alene måden af tilvejebringe flere midler på, er egentligt der hvor vandene skiller.

Den ene side af salen, nogle mere udpræget end andre, går ind for yderlige beskatning af de borgerne, der i forvejen er tynget af at de afleverer næsten halvdelen af lønindkomsten i et land, som…

LÆS MERE

Tillykke

4. oktober 2017

Til erhverv, arbejde og butikker i Randers Kommune, der med det indgåede budgetforlig kan se frem til en fortsat nedsættelse af dækningsafgiften i 2020 og 2021 på 0,5 promille i hvert af årene.

En lille nedsættelse ganske vist, som vi desværre kun fik hjælp til fra DF - men bedre end ingenting.

I Venstre ønsker vi at afskaffe den urimelige afgift helt, som er en ekstra straf alene rettet mod erhvervene. Et ret dårligt signal om at I…

LÆS MERE

Hal 4 mobning!

26. september 2017

Sandelig godt for modstanderne at man har Hal4 at kunne hænge al budget modstand op på.

For de gode takter i indholdet i budgettet kan man vist ikke anfægte, det ser ud til at det er de fleste enige om, kan man udlede af kommentarer i dagspressen.

Der bliver løftet massiv alle steder i budgettet, hvilket er godt for hele kommunen.

Sæt nu V og DF på mandag valgte at sige nej til Hal4 ansøgningen, ja så havde modstanderne vist ikke ret…

LÆS MERE

E45, - både-og

12. september 2017

Ifølge Business Region Århus pendler østjyderne hver dag 8,2 millioner km, hvilket er afstanden fra Jorden til Månen 21 gange, såmænd. En stor del af disse km bliver tilbagelagt på den østlige E45 motorvej, hvilket resulterer i, at motorvejen er overfyldt fra Randers N til Vejle N.

I myldretiden er rejsetiden ofte øget med 20-60%. Generelt er trafikken på udvalgte steder øget med 75% siden 2000. I gennemsnit stiger trafikken nu 5% på strækningen…

LÆS MERE

Har vi et dårligt erhvervsklima?

7. september 2017

I dagspressen (Erhvervsbarometer i Randers 2017) kan man læse at Randers Kommune i nyeste måling er faldet 4 pladser ned til 56. pladsen over erhvervsklima i landets kommuner.

LÆS MERE

Trafikstøj

28. august 2017

Heldigt er det at vi i Randers har en hurtigt adgang til E45, som jo nærmest løber lige gennem vores by.

Mindre heldigt er støjen, som naboer til motorvejen er generet af. Af dagspressen kan man læse, at beboerne på hele strækningen fra den nye udstykning i Munkdrup og hele vejen til Helsted føler sig rigtig meget generet af støjen, som gør afslapning på terrassen til en sand plage.

Støjvolde synes at være løsningen, men er det den…

LÆS MERE

Flere broer over Randers Fjord

28. august 2017

Sporbyen Scandia er en fantastisk idé, som vil omdanne et gammel industrikompleks til en helt ny bydel med torvehaller, boliger af alle typer, højhuse, punkthuse og stadigvæk bevare det historiske levn af togfabrikken, som vi her i Randers kan være stolte af. Desværre tog man opgaverne væk fra fabrikken, som så endte med at lukke grundet manglende ordrer. Statsminister Nyrup ville hellere købe elendige tog hos Berlusconi i…

LÆS MERE

Burkaer er sjove

28. august 2017

Burka forbud støder mit liberale væsen.

Skal vi ikke bare være enige om at burka, niqab m.m. ser helt tåbeligt ud her i DK.

Forbyde det, næ, -vi skal jo også have noget at grine af.

LÆS MERE