Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

LæserbreveDen gale vej!

1. juni 2019

Det er med stor undren, at jeg i dagspressen kan læse, at Socialdemokraterne vil hæve ydelserne i

de større byer, hvilket omvendt er det samme som at sænke ydelserne på landet.

Altså vil forslaget skabe en stor forskelsbehandling mellem land og by, hvilket ikke er fair.

Netop de nuværende ydelser har været fundamentet for at så mange flere har følt sig tilskyndet til at kommet i arbejde i de senere år, frem…

LÆS MERE

Yderfløjen overhaler sig selv.

20. maj 2019

Naturligvis kan man undre sig over, hvorledes det er kommet dertil, at det, som vi i reglen betragter som yderfløjene, er blevet overhalet, - af yderfløjen.

Svaret kunne være, at der i befolkningen må være en angst for problemstillinger, som midterpartierne ikke reelt har formået at løse.

Optøjer på Nørrebro og mere eller mindre krigslignende tilstande, hvor kriminelle grupper bekriger hinanden med alle midler, formentligt…

LÆS MERE

VERDO

20. maj 2019

Verdo følgetonen, som er blevet rullet ud i dagspressen gennem de seneste uger, handler i al sin enkelthed om, hvorvidt monopol forsyningsvirksomheder, tidligere kommunalt ejede, skal virke som private virksomheder med det formål at maksimere overskud på bundlinjen.

Loven er soleklar, det skal de ikke. Loven siger at forsyningsvirksomheder skal ”hvile i sig selv”, altså må forbrugerpriser afpasses, så virksomheden lige akkurat løber rundt.…

LÆS MERE

Hold fast i Klimabroen.

10. maj 2019

Vel er det sikkert at Klimabroen, altså en ny centerbro hen over Pieren, ikke vil aflaste oplandstrafik og næppe lede tung trafik uden om bycentrum, al den stund at Klimabroen er planlagt beliggende ganske tæt på den nuværende Randers Bro.

Imidlertid er Klimabroen besluttet, som et nødvendigt kommunalt projekt, der i samarbejde med Vandmiljø Randers både vil være med til at sikre mod de følger af klimaforandringer, vi ser med voldsommere…

LÆS MERE

Godt nyt for nedslidte

7. maj 2019

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at er man nedslidt, eller har ondt, når man går på arbejde, bør der være ordningen, der løfter én ud af arbejdsmarkedet på et rimeligt lønniveau.

Tak til Mette Frederiksen, fordi hun tumlede med ideen om tidlig folkepension vel 6500 kr. til raske og nedslidte, som nu har banet vejen for en aftale om en styrket seniorpensionsordning for nedslidte 6 år før folkepension.

Nu får nedslidte ikke blot…

LÆS MERE

VERDO BRO – SÆT I GANG

24. april 2019

Meget tyder på at Verdo Varme kommer til at betale 234,7 millioner kroner tilbage til forbrugerne, grundet noget som nærmest kan betegnes som en teknisk fejl tilbage i årene 2000-2005, hvor daværende bestyrelse og direktion ikke fik søgt tilsynsmyndighederne korrekt forlods, som de fleste andre fjernvarmeselskaber gjorde.

I nuværende bestyrelse er der et enkelt bestyrelsesmedlem tilbage fra tidernes morgen, hvor fejlen altså opstod, men…

LÆS MERE

Retten til at være idiot!

16. april 2019

Vel har islamkritikeren Rasmus Paludan en grundlovssikret ret til at demonstrere og opføre sig som en idiot. Det gør han så.

Til gengæld er hans modstandere, som vist er et broget sammenrend af forskellige grupper, - de rene idioter.

De har ikke nogen som helst ret til at lave bål i gaderne, brænde biler af og derigennem nærmest skabe krigslignende tilstande i store dele af Danmarks hovedstad.

Muligvis føler de sig mere hjemme med disse optøjer,…

LÆS MERE

Kære folketingskandidater Iben Sønderup(S) og Malte Larsen (S)

27. marts 2019

Som bekendt har regeringen og DF fornyeligt præsenteret en infrastrukturplan for trafikinvesteringer frem til 2030 på 112,7 mia kroner, - fuldt ud finansieret.

En mindre del af planen omfatter investeringer i vores fælles østjyske område, herunder et 3.spor på E45 fra Randers N til Vejle N, kapacitetsforbedringer på både Rute 26 Aarhus-Viborg og motortrafikvejen mellem Århus og Tirstrup Lufthavn, samt etablering af støjværn flere steder ved Randers.

LÆS MERE

Fingeren ud borgmester!

19. marts 2019

Ærgerligt at vi ikke fik en ny østlig forbindelse over fjorden med i den aktuelle infrastrukturplan, som nu er aftalt mellem regeringen og DF.

Fra udtalelser i forskellige medier virker det imidlertid til, at der stadigvæk er et lille håb om at få projektet med i den pulje af midler, der ikke er sat endelig adresse på endnu.

Det kræver dog et fuldstændigt klart projekt, som man lokalt er enige om - og som man formelt ansøger om.

Derfor må vi…

LÆS MERE

Hvor skal vi hen du?

13. marts 2019

Uanset om man kan li` det eller ej, så går det uomtvisteligt den rigtige vej.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik, var der igen i december færre på kontanthjælp.

Faktisk er det gennemsnitlige fald, gennem de sidste 3 år, på omkring 1200 personer per måned.

Det vil sige, at hver måned er der omkring 1200 personer, der nu er begyndt at stå op til en meningsfyldt hverdag og dermed indgår i samfundets maskineri, -ja får indhold i dagligdagen…

LÆS MERE