Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen politiker

Læserbreve

Et Quick Fix

Ville det 3. spor på E45 Århus N til Randers N nu ikke være blevet under alle omstændigheder.

Dertil ville de betydelige vejarbejder med at udvide en motorvej, der aldrig har været designet til

en udvidelse, være blevet.

Det 3. spor ved Skanderborg var en quick fix på et stykke motorvej, som faktisk var forberedt for et spor mere, idet man kunne lægge det 3. spor i midterrabatten. Det kan man ikke nordpå, der er ingen midterrabat, hvorfor udvidelsen må ske i siden af vejen, hvor broer, ramper og anden indretning må rages ned og bygges op igen større og bredere.

Dertil kommer de helt specielle udfordringer, der er med motorvejsbroen over Gudenådalen.

Alt sammen ville vejarbejdet have betydet indsnævringer af spor, hastighedsbegrænsning, endnu mere trængsel og langsom kørsel i årevis.

Ja, måske ville trafikken gå helt i stå og vi kunne forvente øget trafik, som ville søge indenom Randers by hen over den i forvejen stærk trafikerede Randers bro.

Trængslen på E45 er simpelthen blevet for stor til, at man kan foretage så voldsomme vejarbejder.

Tidspunktet er forpasset. Trafikken ville stå stille.

Bedre er at aflaste E45, flytte trafik væk fra E45, som netop gøres ved at skabe alternative ruter.

Derfor er det glædeligt, at den netop barslede Infrastrukturplan tager hul på en alternativ midtjysk motorvej, som reelt er eneste mulighed for at skabe plads på E45.

Med den midtjyske motorvej, tidligere benævnt hærvejslinjen, skabes ikke blot 1 spor, men 2 spor og

kapaciteten er dermed sikret i mange årtier ud i fremtiden.

Desuden skaber den midtjyske motorvej bosætning vækst og fremgang i de områder, den løber igennem. 

Nu er der ovenikøbet mulighed for at indrette en helt ny motorvej til fremtidens eldrevne køretøjer.

Nu da vi ikke har fået, og formentligt aldrig får det 3. spor, lad os i stedet koncentrere os at holde fast i den midtjyske linjeføring.  

Jo længere de magtfulde vestjyder får lov til at trække linjeføringen vest på til det tyndt befolkede område, jo mindre vil den aflaste E45, - og så er vi jo lige vidt.Var det godt nok Mette Frederiksen?

Venstre 25. juli 2020

Det var en dyster melding fra Bruxelles her til morgen, hvor det nu står klart, at vi skal i gang med at yde bistandshjælp til hele Sydeuropa.

I forvejen betaler Danmark 20 milliarder til EU og får godt halvdelen retur, hvoraf 2/3 går til landbrugsstøtte.

Den nye aftale betyder at Danmarks nettobidrag stiger med 4,5 milliarder kroner,…

LÆS MERE

E45 udvidelse - nok for sent?

Venstre 23. juni 2020

Ingen tvivl om at en kapacitets udvidelse af E45 med et 3. spor fra Kolding Syd til Randers Nord har været længe savnet. For længe. Trafikken er med årene blevet tættere og selv små uheld standser trafikken helt.

Sådan har det været på strækningen længe, men spørgsmålet er, om det måske er for sent at udvide den i forvejen voldsom trafikere E45, som vil betyde vejarbejde…

LÆS MERE

SKÆV SKAT I EU

Venstre 15. maj 2020

I EU er selskabsskatter et kludetæppe af forskellige satser, der betyder, at den skat som et selskab i EU betaler svinger mellem 35 % og ned til 0 %.

Hvis man som selskab virker på det internationale marked, kan man vælge at anlægge selskabet der, hvor betingelserne er bedst mulige. Her spiller størrelsen…

LÆS MERE

Hvem skal nu betale

Venstre 5. maj 2020

Hvem skal nu betale?

Regeringens påbud om Corona nedlukning af samfundet har fået fatale konsekvenser for en række virksomheder, der pludselig taber omsætning, må nedjustere og fyre medarbejdere.

For at understøtte de ramte brancher har statsministeren og et samlet folketing flået låget af statskassen…

LÆS MERE

METTE I FLYVERSKJUL

Venstre 29. april 2020

Vist var der nok én og anden, der havde regnet med, at det ville blive noget anderledes med en S-regering.

Men alligevel, her ser vi den ene ulasteligt velklædte minister efter den anden lægge hovedet på skrå, slå ud med armene og sige, at det skal være sundhedsforsvarligt.

Et par få viruseksperter…

LÆS MERE

SOM FORVENTET

Venstre 23. oktober 2019

Ser det desværre ud til at Randers Kommune med borgmester Torben Hansen i spidsen igen sætter skatten op for både personskatter såvel som erhvervsskatter, dækningsafgifter og meget mere. 

Skatteskruen får en tand opad igen, selv om vi danskere i forvejen, er de mest skatteplagede overhovedet i denne verden. 

Ved nøgletal for sammenlignelige kommuner, kan man ifølge…

LÆS MERE

Den gale vej!

Venstre 1. juni 2019

Det er med stor undren, at jeg i dagspressen kan læse, at Socialdemokraterne vil hæve ydelserne i

de større byer, hvilket omvendt er det samme som at sænke ydelserne på landet.

Altså vil forslaget skabe en stor forskelsbehandling mellem land og by, hvilket ikke er fair.

Netop de nuværende ydelser har været fundamentet for at så mange flere har følt sig tilskyndet til at kommet i arbejde i de senere år, frem…

LÆS MERE

Yderfløjen overhaler sig selv.

Venstre 20. maj 2019

Naturligvis kan man undre sig over, hvorledes det er kommet dertil, at det, som vi i reglen betragter som yderfløjene, er blevet overhalet, - af yderfløjen.

Svaret kunne være, at der i befolkningen må være en angst for problemstillinger, som midterpartierne ikke reelt har formået at løse.

Optøjer på Nørrebro og mere eller mindre krigslignende tilstande, hvor kriminelle grupper bekriger hinanden med alle midler, formentligt…

LÆS MERE

VERDO

Venstre 20. maj 2019

Verdo følgetonen, som er blevet rullet ud i dagspressen gennem de seneste uger, handler i al sin enkelthed om, hvorvidt monopol forsyningsvirksomheder, tidligere kommunalt ejede, skal virke som private virksomheder med det formål at maksimere overskud på bundlinjen.

Loven er soleklar, det skal de ikke. Loven siger at forsyningsvirksomheder skal ”hvile i sig selv”, altså må forbrugerpriser afpasses, så virksomheden lige akkurat løber rundt.…

LÆS MERE

Hold fast i Klimabroen.

Venstre 10. maj 2019

Vel er det sikkert at Klimabroen, altså en ny centerbro hen over Pieren, ikke vil aflaste oplandstrafik og næppe lede tung trafik uden om bycentrum, al den stund at Klimabroen er planlagt beliggende ganske tæt på den nuværende Randers Bro.

Imidlertid er Klimabroen besluttet, som et nødvendigt kommunalt projekt, der i samarbejde med Vandmiljø Randers både vil være med til at sikre mod de følger af klimaforandringer, vi ser med voldsommere…

LÆS MERE