Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen politiker

LæserbreveRettidig omhu – ulve

22. juni 2018

Glædeligt at regeringen nu indfører regler for, hvad der skal ske, hvis det viser sig, at en enkelt ulv ikke er helt så sky et væsen som hævdet.

Ulve må gerne være i de dybe skove, langt væk fra mennesker, men hvis det viser sig at en ulv gentagne gange, mindst 3 gange faktisk, iagttages indenfor 50 m fra beboelse, og dermed gør familier og husdyr utrygge, - ja så har man lov til at regulere en såkaldt problemulv, naturligvis helt efter jagtlovens bestemmelser,…

LÆS MERE

76 stramninger

31. maj 2018

Da Mette Frederiksen sidst sad i regering, foretog hun 45 lempelser i udlændingepolitikken, alt medens

fremmede fra fjerne himmelstrøg strømmede ind over vores grænser.

Der opstod nærmest kaotiske tilstande hvor lov og orden var sat ud af kraft.

I denne Venstre ledet regering er der nu foretaget 76 stramninger og reguleringer på udlændingeområdet, hvor der nu er rettet op på tidligere fatale fejl.

Vi ser nu den laveste tilstrømning af asylansøgere…

LÆS MERE

Øget trafik på Randers bro

12. april 2018

Ifølge dagspressen kan man læse, at med det nye Bilka i Paderup, som åbner til efteråret, forventes 25% øget trafik, af den enkelte årsag, at der forventes en større tilstrømning til Bilka, end der var før med Kvickly i storcenteret

Borgerne i Paderup er med rette bekymret for at blive lukket inde i Paderup labyrinten, som allerede i lang tid har været overbelastet, grundet en besynderlig vejføring hvor man bliver tvunget ud på en længere rejse.

Dermed…

LÆS MERE

Gammeldags politik

29. marts 2018

I sagen med den russiske eksspion og hans datter, der blev forgiftet af nervegiften Novichok i England, synes det at være overvejende sandsynligt, at nervegiften stammer fra Sovjettiden.

Men derfra og så til at påstå at Putin skulle forårsage så meget postyr for at eliminere en ældre, for længst ikke mere aktiv spion, virker noget tyndt. Der er i hvert fald intet direkte bevis for det.

Mere sandsynligt er nok,…

LÆS MERE

Østforbindelse over fjorden nu!

15. marts 2018

Rigtig mange gode initiativer er i gang i vores by. Pæn tilflytning. Flere og flere virksomheder opstår eller flytter hertil. Boligforeningerne bygger nyt flere steder. Byen til vandet er delvist besluttet og vil betyde en pæn mængde lejligheder i centrum. Større bosætning og en helt ny bydel er på vej i Sporbyen i Dronningborg. Længere ude i Dronningborg sælges udstykninger godt hjulpet af velbesøgte byggeudstillinger. Regionshospitalet står atter foran en væsentlig…

LÆS MERE

Omann eller Overmark, -det bliver noget med O

20. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

Valget på tirsdag bliver eet af de vigtigste valg i Randers Kommune nogensinde.

Spørgsmålet er, skal vi fortsat fremad med Omann, eller skal vi synke tilbage i gammelt dynd med Bjarne Overmark og co.

For mig er det helt klart, at vi skal fortsætte med Claus Omann Jensen,…

LÆS MERE

Det er ikk` så ringe endda!

18. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

På randers.dk kan man læse nøgletallene over de største 6 byer i Danmark, som er København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Randers, de såkaldte 6-by nøgletal.

Her kan man læse om nettodriftsudgifter pr. bruger til det specialiserede socialområde for Handicap og Sind for 18-66…

LÆS MERE

HOSPICE

17. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

Den sidste tid kommer til os alle, uanset om vi er forberedte på det eller ej.

For nogen kommer døden pludselig, for andre kan det være en længere proces.

I takt med at vi bliver flere ældre og lever længere, stiger behovet for, at døende og pårørende kan opleve den sidste…

LÆS MERE

ORDENTLIGHED MÅ JEG BEDE OM

16. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

Efter at jeg nu har deltaget i utallige vælgermøder rundt omkring i kommunen, lyder der ofte fra vælgerne i salen en opfordring til os politikere om at tale ordentligt til hinanden og at lytte til hinanden.

Det gør vi i nu også i Venstre, idet vi ikke tror på at nedværdigende…

LÆS MERE

Ildsjæle i lokalråd

10. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

I Randers kommune bor en tredjedel af borgerne på landet og i de mindre landsbyer.

Der er ingen tvivl om at landdistrikterne ofte føler sig noget glemt i Randers kommune.

Der kan være både geografisk men også mentalt noget lang afstand til Randers by.

Af den grund…

LÆS MERE