Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

E45, - både-og

12. september 2017

Ifølge Business Region Århus pendler østjyderne hver dag 8,2 millioner km, hvilket er afstanden fra Jorden til Månen 21 gange, såmænd. En stor del af disse km bliver tilbagelagt på den østlige E45 motorvej, hvilket resulterer i, at motorvejen er overfyldt fra Randers N til Vejle N.

I myldretiden er rejsetiden ofte øget med 20-60%. Generelt er trafikken på udvalgte steder øget med 75% siden 2000. I gennemsnit stiger trafikken nu 5% på strækningen om året, alt sammen i følge tal fra Business Region Århus

 En så stor og konstant voksende trafik bør give alvorlige panderynker hos de ansvarlige myndigheder. Især i en tid hvor industrien og eksporten for alvor viser konstant vækst, skulle opsvinget vel nødigt falde til jorden, - eller rettere gå i asfalten, alene af den grund at væksten sidder fast i kø på motorvejen?  

Derfor er det glædeligt, at Staten nu endeligt har besluttet sig for en længe ventet udvidelse med et tredje spor fra Vejle og forhåbentligt hele vejen til Randers N.

Dermed synes tankerne om en helt ny nord/sydgående aflastnings motorvej, den såkaldte hærvejs linje, fra Hobro, vest om Silkeborg, øst om Billund ned til Kolding, - at være sat på pause.

Men retteligt har vi nok brug for både et tredje spor på E45, men også en ny motorvej, hærvejs linjen, som bør går midt ned gennem Jylland, hvormed den vil aflaste mest muligt den nord/syd gennemgående trafik, samt opfange trafikken fra Vestjylland. Hvis motorvejen trækkes for langt vestpå, vil den formentligt ikke komme til at virke som aflastning for E45.

Trafikken er der allerede nu og den stiger endnu mere i fremtiden, så det er på tide at tænke både-og, - i stedet for enten-eller.

Simon Ødegaard Simonsen, kandidat byråd og folketing (V)

Vester Boulevard 17

8920 Randers NV