Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

Færre lærere skyldes færre elever 1/1

2. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

Igen har jeg fordybet mig i et svar, som forvaltningen I Randers Kommune 28/10 2017 har udfærdiget på baggrund af et spørgsmål fra en af de mere spørgelystne byrådsmedlemmer i kommunen.

I svaret fra forvaltningen kan man læse, at der i Randers kommune december 2013 var 822 ansatte lærere omregnet i fuldtidsstillinger i folkeskoler inkl. specialskoler. I juli 2017 tallet faldet med 88 til 734 lærere eller et fald på ca. 10%.

I næste svar fra forvaltningen kan man læse, at der i skoleåret 2013/2014 var 9996 elever i folkeskolerne inkl. specialskoler. Samme tal er i skoleåret 2017/2018 faldet med 884 elever til 9102 elever i folkeskolerne inkl. specialskoler, - eller et fald på ca. 9%.

Det korte af det lange er altså, at da der er færre elever ca. 9%, er der også ca. 10% færre lærere, hvilket vel er en ret logisk konsekvens.

I 2013/2014 var der 12 elever pr lærer og i 2017/2018 er der, - 12 elever pr lærer, altså det samme.

Al snak om nedskæringer er ensidig tom propaganda.

Venstre står tværtimod for styrkelse af folkeskolerne og specialskolerne gennem forbedring af IT-udstyr i klasseværelser, opgradering af faglokaler, efteruddannelse af lærere og også generel forbedring af lokaler for elever og lærere.  VI har taget ansvaret sammen med S og DF, hvor ingen andre turde.

Det har været, og er en stor omvæltning. Heldigvis er resultaterne så småt ved at indfinde sig ifølge ministeriet. Lad os nu give skolerne ro til at komme helt i mål, - og give forældrene tid til at lave nogle flere børn.  

Simon Ødegaard Simonsen kandidat byråd og folketing (V)

Vester Boulevard 17

8920 Randers NV

www.sosimonsen.dk