Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

Fingeren ud borgmester!

19. marts 2019

Ærgerligt at vi ikke fik en ny østlig forbindelse over fjorden med i den aktuelle infrastrukturplan, som nu er aftalt mellem regeringen og DF.

Fra udtalelser i forskellige medier virker det imidlertid til, at der stadigvæk er et lille håb om at få projektet med i den pulje af midler, der ikke er sat endelig adresse på endnu.

Det kræver dog et fuldstændigt klart projekt, som man lokalt er enige om - og som man formelt ansøger om.

Derfor må vi nu i 11. time lægge ”byen til vandet” projektet lidt til side for en stund.

I stedet bør vi lægge alle kræfter i at få en ny østlig forbindelse gjort klar til beslutning nu.

En forbindelse der skal gå fra motorring syd ved Assentoft hen over eller under fjorden ved Tjærby og med tilslutning til E45 Nord.

Kommunen har alle skitser klar, de skal blot støves af.

Det er borgmesterens fornemmeste opgave at sørge for, at en opdateret ansøgning bliver afsendt straks.

Lad mig nævne nogle af argumenterne for en ny østlig forbindelse.

 • At aflaste Randers Bro, det mest befærdede knudepunkt uden for Storkøbenhavn med stigende 47.000 køretøjer i døgnet.

 • At understøtte udviklingen i landets 6. største by, Randers og oplandet.

 • At støtte kommunerne regionalt på begge sider af fjorden.

 • At sikre skoleveje.

 • At mindske at folk sidder i kø på vej til og fra job.

 • At reducere trafik herunder tung trafik gennem et snævert bycentrum.

 • At reducere støj og CO2 udledning i byens centrum.

 • At binde kommunen sammen på tværs af fjorden.

 • At øge bosætningen langs fjorden.

 • At sikre vækst og bevarelse af klyngen af småbyer på tværs af fjorden.

 • at sikre at politi og redningskøretøjer kan komme hurtigere frem på begge sider af fjorden gennem lavere responstid.

 • at sikre vejadgang og kortere responstid til akutsygehuset i Randers.

 • at der er udfærdiget vvm-analyse.

 • at en forbindelse har været ønsket i over 30 år.

 • at projektet er en investering med den højeste interne rente i samfundet ifølge analyseinstituttet Kraka.

 • at der er behov for øget infrastruktur til de nye udstykninger i Dronningborg og med omdannelse af togfabrikken Scandia til boligområde.  

 • at trafikforsker Holger Lahrmann AUC går ind for at en ny østlig forbindelse er den eneste reelle måde at aflaste Randers bro på.

 • At der er lavet anlægsoverslag.

 • At en ny østlig forbindelse vil sikre færdsel ved større ulykker på E45 ved Randers.

 • At en ny østlig forbindelse er vigtig i forbindelse med udvidelse af E45 fra 2 til 3 spor.

Altså lad os nu stå sammen her i kommunen og være enige om, at vi prioriterer en ny østlig forbindelse først, som meget vel kan etableres hurtigt, når viljen og evnen er der.

Simon Ø. Simonsen, folketingskandidat (V) Østjylland

Vester Boulevard 17

8920 Randers NV