Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

Flere ansatte i kommunen

23. oktober 2017

Flere ansatte i kommunen.

På foranledning af et spørgsmål fra én af de mere spørgelystne byrådsmedlemmer i Randers Kommune, har forvaltningen for nyligt udarbejdet et svar, der viser, at 6809 personer var ansat i kommunen i december 2013.

Dette tal er pr. juli 2017 steget til 6817 ansatte, hvilket kan læses ud af forvaltningens svar.

Det er nu ellers ikke det billede man får, når man hører og læser diverse opslag på bl.a. sociale medier.

Her får man nærmest det indtryk, at man har fyret bl.a. lærere, pædagoger, sosu assistenter og plejepersonale over en bred kam overalt.

Også i byrådssalen hører man ofte samme klagesang fra oppositionen, som omfatter de samlede skattestigningspartierne og lister.

Men det er altså lidt af en skrøne, - de nøgterne tal viser noget andet, nemlig at der er blevet flere offentlige ansatte i perioden.

Så når beskæftigelsen stiger i kommunen, hvilket jeg ikke er udelt begejstret for, er det endnu mere nødvendigt, at det private erhvervsliv og dets beskæftigelse stiger endnu mere, - så vi får råd til velfærden. 


Simon Ødegaard Simonsen, kandidat byråd og folketing (V)

Vester Boulevard 17

8920 Randers NV  

www.sosimonsen.dk