Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

Flere broer over Randers Fjord

28. august 2017

Sporbyen Scandia er en fantastisk idé, som vil omdanne et gammel industrikompleks til en helt ny bydel med torvehaller, boliger af alle typer, højhuse, punkthuse og stadigvæk bevare det historiske levn af togfabrikken, som vi her i Randers kan være stolte af. Desværre tog man opgaverne væk fra fabrikken, som så endte med at lukke grundet manglende ordrer. Statsminister Nyrup ville hellere købe elendige tog hos Berlusconi i Italien, og det fatter man jo ikke.  

Det endte som bekendt med togskandalen, hvor ingen af IC2-togene var i stand til at køre og endte med at blive skrottet, lidt komisk netop på Scandia. IC4-togene halter en del, men de fleste kører dog nu efter massive retninger af fejl.

Når Sporbyen Scandia efterhånden rejser sig til næste år, rejser der sig også et afledt problem, nemlig den øgede trafik. I forvejen er Udbyhøjvej og Toldbodgade fyldt med trafik, ikke mindst efter at de nye boligområder i Dronningborg ud langs fjorden er kommet godt i gang. Tilmed er der nye udstykninger i gang i Dronningborg, så man kan forvente en fortsat stigende bosætning i det attraktive naturområde. Tilmed etableres netop nu permanent byggeudstilling, hvilket i sig selv vil kaste mere aktivitet af sig, dels i form af besøgende, dels ved øget bosætning.

Alt sammen oveni planerne om "Byen til vandet", som er et andet stort projekt i bydelen, igen med betydeligt bosætning ud i fremtiden, som igen vil give massive trafikale udfordringer.

Derfor er det helt afgørende, at kommunen ikke bare kikker på infrastrukturen, som de nu har gjort i snart 30 år, men i høj grad gør noget ved det - nu. Forbindelser over fjorden skal etableres nu for at sikre dels den trafik, der allerede er der, dels den øgede trafik, der kommer. Den indre bro, klimabroen, ser ud til at blive en kombineret bro hen over spidsen af pieren igennem Sporbyen Scandia op til Udbyhøjvej ved Ladegårdsbækken. En udmærket løsning, som vil aflaste trafikken i centrum fra Grenåvej over pieren til Sporbyen Scandia og Udbyhøjvej. Men burde vejen ikke forsætte langs Ladegårdsbækken i den ene side op til Dronningborg Boulevard og måske videre op til rundkørslen ved den ydre ringvej på Hadsundvej? På den måde kan der skabes adgang både til regionshospitalet og videre op mod nord - uden om centrum.

Samtidig må vi ikke glemme den ydre bro, østbroen, over fjorden ved Tjærby/Assentoft, som vil aflaste trafikken i oplandet på begge sider af fjorden og samtidig betyde en stærk udvikling i de små byer på begge sider af fjorden. En billigere lav klapbro som Hadsundbroen burde det være muligt at finde midler til, - især hvis man anstrenger sig. Glem alt om betalingsbro, det duer ikke.

Begge broer vil aflaste Randersbro væsentligt og samtidig lede trafik uden om centrum.

Anstrenge sig, det bør byrådet nu, hvor efterspørgslen efter bosætning i området er der, og hvor investorerne er der.

Udstykninger, bosætning og tilflytning betyder øgede skatteindtægter, så må man også huske infrastrukturen, som er én af kommunens vigtigste opgaver.

Det er nu, man skal smede, der er behov for begge broer, det er soleklart for enhver.