Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

FLERE VARME HÆNDER gik Venstre til valg på i 2013.

3. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

Flere varme hænder er der kommet, hvilket kan læses ud af forvaltningens svar 28.oktober 2017 til spørgsmål, som byrådsmedlem Bjarne Overmark har stillet.

I svaret kan man se, at i ældreplejen er der sket en stigning på 127 helårsværk eller godt 7% i antal af ordinært ansatte fra december 2013 til juli 2017.

I samme periode er der sket et fald i ledelse og administration i ældreplejen på 13 helårsværk.  

Altså flere varme hænder og færre ledere i administrationen.

Timetallet på omsorgsområdet for ældrepleje hjemmeboende er steget fra 3,45 timer i december 2013 til 3,99 timer i september 2017, i gennemsnitlig antal timer pr. uge pr. modtager.                                  Altså godt en halv time mere om ugen til hver enkelt visiteret ældre.

Da forvaltningens svar er rundsendt til alle byrådsmedlemmer, lyder det noget hult, når der er byrådsmedlemmer, der på trods af at de har rapporten liggende lige foran næsen, - påstår noget andet end det de nøgne tal viser.

Det ser altså ikke helt så skidt ud som nogen vil gøre det til, men det kan stadigvæk gøres bedre.

Derfor har Venstre I budgettet for 2018, som desværre kun DF ville være med i, tilført ældreområdet 12 mio. kr. i 2018, stigende til 80 mio. kr. i 2021.

Medens alle andre partier og lister lurepassede og hyggede sig i hængekøjen, tog Venstre sammen med DF ansvar.

Enhver der ved selvsyn vil se Bjarne Overmarks spørgsmål og forvaltningens svar, kan enten hente dokumentationen hos sit byrådsmedlem eller kontakte undertegnede, der gerne fremsender på mail.


Simon Ødegaard Simonsen, kandidat folketing og byråd (V)

Vester Boulevard 17

8920 Randers NV

www.sosimonsen.dk