Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

Ildsjæle i lokalråd

10. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

I Randers kommune bor en tredjedel af borgerne på landet og i de mindre landsbyer.

Der er ingen tvivl om at landdistrikterne ofte føler sig noget glemt i Randers kommune.

Der kan være både geografisk men også mentalt noget lang afstand til Randers by.

Af den grund blev der oprettet et landdistriktsudvalg midt i denne byrådsperiode.

Selv om udvalget kun har virket i kort tid, er der skabt fornuftige resultater.

Måske skulle vi udbygge udvalget ved at inddrage lokale ildsjæle noget mere, måske ved oprettelse af upolitiske Lokalråd i hver af kommunens mindre byer.

Lokalrådene skulle være 3 eller 5 lokale bosiddende personer i lokalmiljøet organiseret under Landdistriktsudvalget. Ingen byrådsmedlemmer i lokalrådene.

Det ville give øget borgerinddragelse og en lettere vej for ideer og initiativer opstået lokalt med direkte mulighed for vej gennem det politiske system og forvaltningen.

Ildsjælene i de mindre byer ved nok bedst, hvad der er behov for.

 

Simon Ødegaard Simonsen, kandidat folketing og byråd (V)

Vester Boulevard 17

8920 Randers

www.sosimonsen.dk