Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

Østforbindelse over fjorden nu!

15. marts 2018

Rigtig mange gode initiativer er i gang i vores by. Pæn tilflytning. Flere og flere virksomheder opstår eller flytter hertil. Boligforeningerne bygger nyt flere steder. Byen til vandet er delvist besluttet og vil betyde en pæn mængde lejligheder i centrum. Større bosætning og en helt ny bydel er på vej i Sporbyen i Dronningborg. Længere ude i Dronningborg sælges udstykninger godt hjulpet af velbesøgte byggeudstillinger. Regionshospitalet står atter foran en væsentlig større udvidelse.

Ja selv Skat er snart tilbage efter at Skat blev lukket ned, da Mette Frederiksen sidst sad i regering.

Alt sammen større aktivitet, flere mennesker, flere biler, mere trafik, -men følger infrastrukturen med op i et højere gear?  Eller kan vi forvente endnu mere kø på Randers bro som i forvejen er hårdt belastet?

Den planlagte centrum Klimabro over Pieren vil naturligvis aflaste den anden centrum Randers bro, men al trafik udefra skal stadigvæk ind i centrum for at passere fjorden. Dette er ikke hensigtsmæssigt, hverken for bilisterne, der må imødese fortsat kødannelse, eller de der i forvejen bor ved indfaldsvejene som må påregne bl.a. øgede støjgener

Randers bro er med sine 43.000 køretøjer i døgnet det mest trafikere knudepunkt uden for København.

Den nye statsfinansieret Frederikssundbro forventes at overføre bare 13.000 køretøjer i døgnet. Storebæltsbroen overfører nu 35.000 køretøjer i døgnet og forventes at måtte aflevere 10.000 køretøjer til Femernforbindelsen når den står færdig.

Altså broer med betydeligt mindre trafik end vi har på Randers bro.

Derfor må vi have igangsat en østlig forbindelse, tunnel eller bro, over fjorden gerne ved Tjærby, som både kan aflaste oplandstrafik og aflaste trafik over fjorden. Samtidigt vil oplandsbyerne blive bundet bedre sammen på tværs af fjorden og hele den østlige del af kommunen vil være et attraktivt bosætningsområde tæt på naturen

Ordentlig infrastruktur er forudsætning for at vi kan komme på arbejde og hjem igen, hente børn til tiden, gøre indkøb og få gode stunder i familiens skød.

Manglende infrastruktur koster samfundet både arbejdstager og arbejdsgiver ufattelige summer i ventetid og spildtid. Lønarbejde fordyres, når ventetid nødvendigvis må lægges på regningen.

Derfor må stat og kommune påtage sig den opgave i større omfang end vi hidtil har set nu.

Som lokal østjysk folketingskandidat ser jeg det som en af de væsentligste opgaver, som bare ikke kan vente længere.

Simon Ødegaard Simonsen, folketingskandidat (V)