Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen politiker

Mine fem pejlemærker

27. maj 2020

Nemmere at være virksomhed 

Færre byrder, mere fokus på produktion og industri er vejen til vækst.             Det er på arbejdspladsen at samfundets værdier reelt skabes.                             De værdier der bl.a. betaler for børn, uddannelse, velfærd , sundhedsvæsen og ældre. 

Infrastruktur og ny østlig forbindelse over Randers Fjord.

Kommunens og statens fornemste pligt er at sørge for, at vi kan komme på arbejde og hjem igen, at erhvervene har gode transportveje. Ventetider i trafikken er en ekstra omkostning, der forringer konkurrenceevnen.                  En ny østlig forbindelse over fjorden vil binde kommunen bedre sammen. Forbindelsen vil give bedre færdselsveje for det østlige opland, vil aflaste Randersbro og sikre adgangen til projektet Sporbyen Scandia og nye udstykninger i Dronningborg.

Udvikling i hele Østjylland 

Både vores bysamfund og landdistrikter skal tilgodeses. Udvikling i vores mindre bysamfund skal styrkes ved at skabe institutionsklynger, der kan drager nytte af hinanden. God mobildækning er et must, ligesom en række kommunale institutioner bør placeres i vores mindre byer.

Respekt om skattekroner 

Vores skattekroner skal bruges så hensigtsmæssigt som muligt. Vi skal støtte dem, der ikke kan selv. Men de, der kan selv, skal selv. Det gælder både borgere og erhvervsvirksomheder.

Flygtninge og indvandring                                                                                              Danmark er vores land og vi har vores  måde at leve på.                                          Indvandrere der kommer her kan nyde godt af vores gæstfrihed.                         Men om du klager, snyder, modarbejder eller brokker dig over vores flag, vores kultur, vores demokrati, vores Grundlov eller vores måde at leve på, så er du velkommen til at forlade landet igen.                                                                            Hvis du ikke føler dig tilpas her, så rejs videre.