Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

Mine fem pejlemærker

22. november 2018

Nemmere at være virksomhed 

Væk med byrder og mere fokus på produktion og industri som en vej til vækst. Det er her, samfundets værdier reelt skabes. 

Transport og infrastruktur

Kommunens og statens fornemste pligt er at sørge for, at vi kan komme på arbejde og hjem igen, og at erhvervene har gode transportveje. Ventetider i trafikken er en ekstra omkostning, der forringer konkurrenceevnen.

Østlig forbindelse over Randers Fjord 

En ny østlig forbindelse over fjorden vil binde vores kommune bedre sammen. Forbindelsen vil give bedre færdselsveje for både nuværende og kommende beboere, den vil aflaste Randersbro og sikre adgangen til projektet Sporbyen Scandia og nye udstykninger i Dronningborg.

Udvikling i hele Østjylland 

Både vores bysamfund og landdistrikter skal tilgodeses. Udvikling i vores mindre bysamfund skal styrkes ved at skabe institutionsklynger, der kan drager nytte af hinanden. God mobildækning er et must, ligesom en række kommunale institutioner sagtens kan placeres i vores mindre byer.

Respekt om skattekroner 

Vores skattekroner skal bruges så hensigtsmæssigt som muligt. Vi skal støtte dem, der ikke kan selv. Men dem, der kan selv, skal selv, og det gælder både borgere og erhvervsvirksomheder.