Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

Randers venter utålmodigt

2. november 2017

Simon Ødegaard Simonsen

INFRASTRUKTUR 

DEBATINDLÆG i jp.dk 19.10.2017 KL. 06:30

SIMON ØDEGAARD SIMONSEN, KANDIDAT I BYRÅD OG FOLKETING (V), VESTER BOULEVARD 17, 8920 RANDERS

Gudenå er med sine 176 km Danmarks længste å, der munder ud i Randers Fjord midt i landets sjette største by, Randers, som dermed bliver delt i to halvdele: den ene del nord for åen/fjorden og den anden del syd for åen/fjorden.

Den eneste bro i byen mellem de to halvdele er Randersbro, der til gengæld bliver flittigt benyttet af ikke mindre end godt 43.000 køretøjer i døgnet året rundt.

En voldsom trafikal belastning, som ikke findes andre steder uden for hovedstadsområdet.

En trafik, der giver anledning til alenlang trafikkø morgen og aften, hvor trafikken står fuldstændig stille. Trafikken til Regionssygehuset i Randers står dermed også stille for redningskøretøjer.

I Randers har der i henved 20-30 år været et ønske om en ny østlig forbindelse over fjorden til aflastning af Randersbro. Den kunne samtidig lede unødvendig trafik, larm og bilos uden om bykernen.

En østlig forbindelse, også benævnt Tjærbylinjen, ville desuden have som formål at binde den delte by og kommune sammen og ligeledes binde oplandet på begge sider af fjorden sammen, hvilket med sikkerhed ville betyde øget bosætning, udvikling og muligheder i regionen.

Det undrer os i Randers og i Randers Kommune, at Christiansborgpolitikerne ikke for længst har givet grønt lys til en så åbenlyst nødvendig infrastruktur, når vi ser, at projekter rundt om i landet med meget mindre trafikbelastning er blevet tilgodeset for længst.

Selv den nye Frederikssundbro benyttes kun af godt 24.000 køretøjer i døgnet og burde som sådan have været prioriteret længere nede end Randers fjordforbindelsen, hvilket kan undre én.

Det skorter ellers ikke på talrige rapporter gennem tiden, der bekræfter, at det giver god samfundsøkonomisk mening at anlægge en ny østlig forbindelse, således at det nordlige hængsel, nu benævnt Ringvej Syd, forbindes øst om Randers centrum hen over fjorden til E45 nord.

Det er altså statens fornemste pligt at sørge for god og rettidig infrastruktur – også i Randers.