Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen politiker

SOM FORVENTET

23. oktober 2019

Ser det desværre ud til at Randers Kommune med borgmester Torben Hansen i spidsen igen sætter skatten op for både personskatter såvel som erhvervsskatter, dækningsafgifter og meget mere. 

Skatteskruen får en tand opad igen, selv om vi danskere i forvejen, er de mest skatteplagede overhovedet i denne verden. 

Ved nøgletal for sammenlignelige kommuner, kan man ifølge Økonomi-og Indenrigsministeriet og KL se, at Randers Kommune på mange områder rutter mere med pengene end andre kommuner.

F.eks. bruger Randers Kommune væsentligt flere penge per elev i folkeskolen inkl. specialskoler end Horsens Kommune gør.

Ligeledes må det være bedre at være 65+ i Randers Kommune, idet her bruger man væsentligt flere penge per 65+ end i de fleste andre kommuner.

Samme med dagtilbud 0-5-årige.

Jeg tør ikke gisne om, hvad grunden er til, at Randers Kommunes drift på de omtalte områder er så meget dyrere end andre kommuner, men blot konstatere, at det er et faktum.

Så kunne man måske i det mindste håbe på, at borgmesteren ville sætte skatten op for at få bedre infrastruktur, nye broer til aflastning af den voldsom overbelastet Randers bro, eller til nye omfartsveje for at lede tung trafik uden om bykernen, eller nye veje til de nye boligområder der skyder op her og der, udvidelse af Århusvej til 2 spor med svingbaner, - eller blot ny asfalt til at reparere de hullede veje?  

Næ, ikke en lyd om penge til infrastruktur. Borgmesteren vil lettere bevidstløst atter bruge de øgede skatteindtægter på socialområdet, skoleområdet og ældreområdet, som vi jo altså her i kommunen i forvejen bruger flere penge på end andre sammenlignelige kommuner.  

Burde borgmesteren og hans forvaltning ikke i højere grad se indad. Sørge for at vi skatteborgere får noget mere for vores skattekroner, herunder en plan for udvikling af kommunen og øget fremkommelighed på vejene?

Simon Ø. Simonsen, seniorpartner

Vester Boulevard 17

8920 Randers NV