Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

Stadig bedst at bliver ældre i Randers Kommune

25. oktober 2017

I fagbladet FOA i denne måned kan man læse en artikel af journalist Marie Brynskov, der på baggrund af en opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet over kommuners driftsudgifter til blandt andet hjemmehjælp, plejehjem og genoptræning af ældre og handicappede slår fast, at 81 ud af landets 98 kommuner har skåret i kommunens bevillinger fra 2013 til 2016.

Faktisk hævder artiklen at kommunerne i gennemsnit har sparet 7% pr. ældre over 65år siden 2013. Men ikke Randers, der med sine 0,8%, stort set er uændret i denne periode.

I Business Region Århus, der tæller de 12 kommuner omkring Århus, kan man se, at Randers Kommune i 2016 brugte kr. 41.872 per ældre over 65 år, kun overgået af Århus med kr. 45.280. Alle andre kommuner brugte færre, Favrskov mindst med kun kr. 35.202 pr. ældre over 65år.

Altså ligger Randers kommune ret lunt i svinget, dels i forhold til landsgennemsnittet, dels i forhold til at der næsten ikke er sparet i perioden. Desuden er Randers den kommune, der bruger næstflest midler på hver enkelt ældre over 65 i regionen.

I det netop indgåede budgetforlig, som desværre kun fik støtte fra DF, er der afsat yderligere 7,1 mio. kr. i 2018. Via demografireguleringen forøges årsbudgettet med 80 mio. kr. i perioden frem mod 2021.

Det er heldigvis godt at blive gammel i Randers Kommune.

Det skal det også fortsat være!


Simon Ødegaard Simonsen, kandidat byråd og folketing (V)

Vester Boulevard 17

8920 Randers NV

www.sosimonsen.dk