Simon Ø Simonsen

Simon Ø Simonsen Folketingskandidat i Randers Nord

Trafikstøj

28. august 2017

Heldigt er det at vi i Randers har en hurtigt adgang til E45, som jo nærmest løber lige gennem vores by.

Mindre heldigt er støjen, som naboer til motorvejen er generet af. Af dagspressen kan man læse, at beboerne på hele strækningen fra den nye udstykning i Munkdrup og hele vejen til Helsted føler sig rigtig meget generet af støjen, som gør afslapning på terrassen til en sand plage.

Støjvolde synes at være løsningen, men er det den eneste løsning?

Moderne familiebiler støjer så at sige ikke, hverken fra hjul eller motor.

Ældre biler der er pillet ved eller har hul i lydpotten larmer naturligvis

Lastbiler og tung trafik giver en hel del hjulstøj og man hører de karakteristiske bump, når tung trafik kører ud på motorvejsbroen og passerer de enkelte brofag. Kunne man mon ikke forbedre disse overgange, som efter at engarealerne er blevet oversvømmet på den østlige side af motorvejsbroen nærmest forstærker lyden på den hårde vandoverflade?

Hastigheden på hele strækningen er allerede nedsat til 110 km/t, og kunne såmænd sagtes sættes op uden af det ville betyde mere eller mindre støj fra lastbilerne.

Tilbage er støjen fra gamle motorcykler som synes at måtte støje ubegrænset. Ikke blot støjer de meget generende på motorveje, men overalt i bybilledet og på villaveje.

I de senere år er der også komme små scootere og knallerter til, som ”støjer mere end de kører”.

Ud over at opstille støjvolde burde man nok også samtidigt se på at reducere støjen fra de køretøjer, der kan støjreduceres.

Simon Ødegaard Simonsen, kandidat til byråd og folketing (V)

Vester Boulevard 17

DK – 8920 Randers NV